Astăzi la universitate:
Joi, 24 Sep. 2020, 11.11

 

 

ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII «PERSPECTIVA-INT»

 

Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2004 cu scopul de a extinde legătura dintre Universitate şi absolvenţii săi pentru organizarea unor activităţi, care au unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

-  stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Universitatea « Perspectiva-INT » şi absolvenţii săi; 

-   cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică a Universităţii « Perspectiva-INT » ; 

-    menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice vieţii universitare – studii, cercetare ştiinţifică,  cooperare colegială, manifestaţii culturale şi sportive, activităţi de voluntariat social 

- monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor; 

-  valorificarea şi transmiterea experienţei absolvenţilor mediului studenţesc; 

-   transmiterea de propuneri către Rectoratul şi Senatul Universitatii “Perspectiva – INT”   în vederea reactualizării permanente a cunoştinţelor predate în universitate şi adaptarea lor la cerinţele vieţii profesionale; 

-    întâlniri periodice ale membrilor săi în sediile universităţii ;

-    sprijinirii dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi cercetare din universitate.

 Membri ai Asociaţiei Absolvenţilor Universitatii « Perspectiva – INT » pot fi:

-       toţi absolvenţii Universitatii « Perspectiva – INT » indiferent de anul absolvirii, specialitate, virsata si alte deosebiri;

-       absolvenţii programelor ciclului II - master;

-       absolventii cursurilor de perfecţionare din cadrul Departamentului Instuire Continuă,

-       studenţii din anul terminal al ciclului I – Licenţă.

                                                                                                                                                

 Membrii Asociaţiei au obligaţiile:

·       să sprijine Asociaţia în realizarea scopului şi obiectivului de activitate şi să acţioneze pentru creşterea prestigiului acesteia;

·       să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei;

·       să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza legislaţia în vigoare,  scopurile sau interesele Asociaţiei

 


 Absolvenții Noștrii - Perspectiva țării:

Absolvenții Universitatii Perspectiva-Int promotia 2015

Absolvenții Universitatii Perspectiva-Int promotia 2014

Absolvenții Universitatii Perspectiva-Int promotia 2013

Absolvenții Universitatii Perspectiva-Int promotia 2010-12

 

 Contacte :

 Preşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor Angela Grămadă ;

Vicepreşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor – Dodon Ivan.

 Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 24.09.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft