Astăzi la universitate:
Vineri, 30 Oct. 2020, 06.16

Sesiunea de Admitere – 2018

Comisia de admitere:

Tel: (+373-22) 92-38-58, 
       (+373 22) 92-38-50
e-mail: [email protected]
Adresa Str. Alba Iulia 75, birou 203

 

 

 

›  Oferta educațională 2018

›  Acte necesare pentru admitere 

Termenele de desfășurare a concursului de admitere pentru studii superioare de licență (ciclul I) și metodologia de admitere licență ciclul I

› Termenele de desfășurare a concursului de admitere pentru studii superioare de master (ciclul II) și metodologia de admitere master (ciclul II)

›  Facilități (înmatriculare în afara concursului, rabat și scutiri la taxa de studii)

›  Regulmente și ordine de organizare şi desfăşurare a admiterii

›  Contactele Comisiei de Admitere

 

 

Remite copiile actelor de admitere la

[email protected]Admitere online
 

Candidatii care vor aplica la una din specialitățile noastre, folosind formularul de Admitere online, vor fi scutiti de taxa de inregistrare la depunerea actelor.


 

_______________________________________________________________________


 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018

 

Domeniu general de studii/

Domeniu de formare profesională

Ciclul I  Licenta, zi

Ciclul I Licenta, Frecventa redusă

Ciclul II zi, Masterat

Termen de studii, ani

Limba de studii

Termen de studii, ani

Limba de studii

Termen de studii, ani

Limba de studii

 

SERVICII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

Servicii hoteliere, turism, agrement

3

Rom/Rus

4

Rom/Rus

2

Rom/Rus/Engl

 

ȘTIINȚE ECONOMICE

 

 

 

 

 

 

Business și administrare

3

Rom/Rus

4

Rom/Rus

2

Rom/Rus/Engl

Bănci și finanțe

3

Rom/Rus

4

Rom/Rus

2

Rom/Rus

Economia mondiala si relatii economice internationale

3

Rom/Rus

4

Rom/Rus

2

Rom/Rus

Contabilitate

3

Rom/Rus

4

Rom/Rus

2

Rom/Rus

Merceologie și comerț

3

Rom/Rus

4

Rom/Rus

2

Rom/Rus

Marketing și logistică

3

Rom/Rus

4

Rom/Rus

2

Rom/Rus

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE:


Admite online și vei fi scutit

de taxa de admitere!

-  Cererea de admitere;
-  actul de studii, în original cu anexa respectivă;
- certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii. În funcţie de specialitate /domeniu de   formare profesională;
diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi - internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc.;

4 fotografii 3x4 cm;
extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
Livretul militar sau adeverița de premilitar;
buletinul de identitate (paşaportul), o copie a vizei domiciliului permanent al lor sau al părinţilor.

Remite copiile actelor de admitere la  

[email protected]

 


  TERMENELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

STUDII SUPERIOARE DE LICENTA  (Ciclul I):


1 sesiune:
- depunerea cererilor şi actelor de participare la concursul de admitere:
2 iulie -20 iulie 2018
- anunțarea rezultatelor 21iulie 2018
- depunerea actelor în original 21 iulie – 31 iulie
- anunțarea rezultatelor finale 1 august 2018
 

Sunt înmatriculațe la studii doar persoanele care au depus originalele actelor de studii
 

Sesiune suplimentară:
- depunrea cererilor și actelor de participare la concursul de admitete la
locurile disponibile după 1 sesiune
01 august - 24 august 2018
 

Sunt înmatriculați la studii doar persoanele care au depus originalele actelor de studii și au achitat taxa de studii


METODOLOGIA CONCURSULUI DE ADMITERE

Licență Ciclul I

     

Concursul de admitere pentrudeţinătorii diplomelor de bacalaureat și diplomei de studii medii de specialitate (colegiu) se va efectua în baza mediei generale din actul de studii.
Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare de licenţă, se va efectua în baza mediei generale de licență din actul de studii.

 

 

 

TERMENELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

Studii Superioare de Master (Ciclul II):


01 iulie -31 iulie 2018
- anunțarea rezultateleor 01 august 2018
Sunt înmatriculați la studii doar persoanele care au depus originalele actelor de studii
2 sesiune:
- depunrea cererilor și actelor de participare la concursul de admitete la locurile disponibile după 1 sesiune

 
01 august - 24 august 2018
Sunt înmatriculați la studii doar persoanele care au depus originalele actelor de studii și au achitat taxa de studii


 

NOU! Aplică la Master profesional în Managementul Serviciilor Hoteliere și obține diplomă dublă cu Universitatea din Girona, SpaniaMETODOLOGIA CONCURSULUI DE ADMITERE

Masterat  Ciclul II

  

    Concursul de admitere se va efectua în bazamediei generale de licență din actul de studii.
Înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat se realizează după cum urmează:
a) la programe de master științific pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de master din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de master din alte domenii care deţin certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor;
b) la programe de master profesional pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de studii superioare şi diplomelor de master din domenii diferite.


NOU! Aplică la Master profesional în Managementul Serviciilor Hoteliere și obține diplomă dublă cu Universitatea din Girona, Spania


 

FACILITĂȚI

 

 - Candidații care au aplicat on-line și au remis copiile actelor de admitere la [email protected]  beneficiază de scutire de la taxa de admitere – 50 lei

- Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale (Concursul - Republican Europa la Noi Acasă) au dreptul să fie înmatriculaţi în afara concursului.

- Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, în afara concursului.

- Deţinătorii premiilor de gradul I-III la olimpiadele republicane, premianţii concursului republican „Cel mai bun elev inovator” se îmatriculează în afara concursului.

- Candidații dintr-o familie beneficiază de rabat la taxa de studii - 25%

- Eminentii (media 9.00 -10.00 BAC) beneficiaza de scutire de 50 % de la taxa de studii pentru primul an de studii – urmănd să confirme anual performanța prin studii cu aceiași medie.


Studenții Universității “PERSPECTIVA INT” beneficiază de programe de mobilitate și stagii practice în baza acordurilor bilaterale semnate cu universități partenere din Austria, Bulgaria, Italia, Grecia, Romania, Spania, Rusia, Ucraina


 

 Admiterea la studii in Universitatea Perspectiva INT se efectuaza

în conformitate cu:

 

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019 în Universitatea „Perspectiva-INT”

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II în Universitatea „Perspectiva–INT”

Anexa 1 Regulament de admitere la masterat ciclul II

Anexa 2 Metodologia de acumulare a minimului currcular inițial necesar MA alt domeniu

Anexa 3 Teza de master (indicații metodice privind elaborarea și susținerea)

 

 

 

Remite copiile actelor de admitere la 

  [email protected]

 

*candidatii care vor aplica la una din specialitatile noastre, folosind formularul de Admitere online, vor fi scutiti de taxa de inregistrare la depunerea actelor.

 

 

 

Comisia de Admitere:

     Adresa: mun. Chisinau, Str. Alba Iulia 75, Universitatea „Perspectiva-INT”, birou 203

Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50

e-mail: [email protected]Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 30.10.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft