Astăzi la universitate:
Vineri, 25 Sep. 2020, 06.08

DESPRE  UNIVERSITATE  “PERSPECTIVA - INT” 

Universitatea “Perspectiva - Int” este institutie de invatamînt superior privată fondată în anul 1995 în Republica Moldova. Universitatea “Perspectiva - Int” a trecut acreditatea de stat in anul 2004 şi participă la procesul Bologna ca parte componentă a sistemului de învăţămînt superior a Republicii Moldova. Persoanele care doresc sa devină studenti la Universitatea “Perspectiva - Int” trebuie sa absolveasca ciclul liceal și să fie deținători a diplomelor de bacalaureat. 


 

  

  

Fondată în anul 1995 ca Institutul Relaţii Internaţionale „Perspectiva”, în anul 2005 reînregistrată cu denumirea Universitatea “Perspectiva-Int” a fost certificată prin Certificatul –1005600026842 a Camerei de Înregistrare de stat pe lângă Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, prin Certificatul privind Acreditarea de Stat Seria AU –000126 din 27.05.2004 Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi licenţiată prin Licenţa Camerei de Licenţiere a Republicii Moldova Seria A MMII – 035028 din 01.07.2005.

Universitatea pregăteşte specialişti în corespundere cu cerinţele contemporane şi standardele europene pentru activitate în sectorul de stat şi privat, precum şi pentru activitate în cadrul întreprinderilor contemporane, companiilor străine şi structurilor internaţionale. Planurile de studii presupun o temeinică pregătire ştiinţifico-profesională. Absolvenţii primesc Diplome de studii universitare eliberate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Studiile se desfăşoară în limbile: română şi rusă. Studiile sunt cu plată, în bază de contract. Posibilă creditarea. Forma de studii – cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă. Pentru persoane cu studii superioare – Masterat şi studii în a doua specialitate.

Scopul Universitatii este de a contribui la cresterea aptitudinilor personale ale studentilor, la formarea economiei de piata bazate pe cunostinte în Republica Moldova şi la crearea Ariei Europene a Invăţămîntului Superior prin instruire  şi cercetare de înalta calitate. 

Pentru a atinge acest scop Universitatea  “Perspectiva - Int” coopereaza cu parteneri nationali si internationali si este deschisa pentru studenti si profesori independent de apartenenta lor nationala, rasiala, religioasa is alte diferente.

Universitatea dispune de condiţii pentru o activitate de succes şi o dezvoltare stabilă şi dinamică: cadru profesoral de o înaltă calificare, bibliotecă contemporană, clase cu calculatoare, cafenea studenţească, clădire amenajată cu sistem de încălzire autonom, întreţine relaţii de afaceri şi contacte ştiinţifice cu instituţii de învăţământ şi organizaţii ştiinţifice din ţără şi de peste hotare.

  

  

 Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 25.09.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft