Astăzi la universitate:
Vineri, 25 Sep. 2020, 06.09
<- Principala <- Licenţă

Managementul resurselor umane


La programul de Master în Managementul resurselor umane poate fi admis:

 • orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
 • deţinătorul diplomei de licenţa în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare aditională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.


 

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Managementul resurselor umane poate activa la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:

 • manager în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă; specialist serviciu personal; manager în alte compartimente funcţionale; şef secţiei personal şi relaţii de muncă;
 • inspector serviciu personal; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie;
 • comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice;
 • director economie; director întreprindere mică comercială; economist; economist principal; expert;
 • conducător de asociaţii, uniuni federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican;
 • conducător (presedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare;
 • consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lingă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; sef secţie la întreprinderi; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.


Absolventul programului de Master şi deţinătorul titluilui de Master va fi capabil:

 • să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii;
 • să întreprindă o cerecetare cu conducere;
 • să posede abilitatea de lucru independent;
 • să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare;
 • să formuleze opinii personale;
 • să prezinte unui public versat  finalităţile cercetării;
 • să posede aptitudini de comunicare şi conducere;
 • să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.


Titlu obtinut: Masterat de profesionalizare.

 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 25.09.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft