Astăzi la universitate:
Vineri, 30 Oct. 2020, 05.52
<- Principala <- Licenţă

Instituţia de Învăţămînt Superior Privat

Universitatea “PERSPECTIVA-INT”

2071 Republica Moldova, or. Chişinău, str. Alba-Iulia 75 bloc 3,
tel. +373 (22)92-38-58, fax. +373 (22)98-38-35 e.mail: [email protected], www.perspectiva.md

 

Concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante

 

I. Profesori universitari

 Instituţia de Învăţământ Superior Privat Universitatea „Perspectiva-INT” anunţă concurs pentru suplinirea posturilor de profesori universitari.

      La concurs sunt admişi cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoane cu cetăţenie străină.

    Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul de ocupare a posturilor didactice în Învăţămînt Superior. Condiţii obligatorii preliminare: posedarea gradului ştiinţific şi (sau) titlului ştiinţific – didactic corespunzător, cunoaştera limbilor străine de circulaţie internaţională, cunoaşterea la nivel profesionist a limbii române, cunoaşterea tehnologiilor moderne de predare a cursurilor universitare. Priorităţi se vor acorda profesorilor şi altor specialişti cu experienţă de lucru, inclusiv ținerea cursurilor universitare în limbi străine.

 

Sunt expuse concursului următoarele posturi didactice:

1. Profesor – 2, inclusiv:

Departamentul Ştiinţe Umanistice – 1

Departamentul Ştiinţe Economice și Servicii Publice – 1

 

2. Conferenţiar universitar – 4, inclusiv:

Departamentul Științe Umanistice – 1

Departamentul Științe Economice și Servicii Publice– 4

 

3. Lector, cercetător, doctor în ştiinţe – 1;

Departamentul Științe Economice și Servicii Publice – 2 

II. Specialişti pentru activitate administrativă - didactică

     Se anunţă concurs la suplinirea locurilor vacante în activitate administrativă – didactică universitară, - pentru specialişti în domeniile:

-         tehnologii informaţionale

-         secretariat şi birotica

-         bibliografie

Priorităţi – persoane cu experienţă de muncă în domeniu, cu grade ştiinţifice, grade didactice, masterat.

 

III. Specialişti cu activitate în cumul de funcţii

Sunt invitaţi de a participa în condiţii de cumul de funcţii specialişti de înaltă calificare pentru predarea unor cursuri universitare speciale la masterat în domeniile de studii:

-       Stiințe economie

-       Servicii Publice,

 

IV. Specialişti şi persoane juridice pentru activitate în parteneriat

    Sunt ivitaţi de a participa în condiţii de parteneriat în activitatea universitară specialişti şi persoane juridice pentru desfăşurarea activităţilor de formare a locurilor de muncă, ridicarea calificării specialiştilor, organizarea instruirii continue, acordarea serviciilor hoteliere şi cazare ş.a

 

     Solicitanţii vor depune dosarul la secretarul comisiei de concurs şi concomitent cu depunerea dosarului vor completa formularul de concurs – parte componentă a documentului concursantului.

Dosarul trebuie să conţină:

  1. Copiile diplomelor de studii cu anexele respective ale diplomelor pentru grade ştiinţifice şi certificatele de conferire a titlurilor ştiinţifice – didactice.

  2. CV- europass  desfăşurat cu anexe respective şi fotografie curentă 3x4 cm.

  3. Lista cursurilor elaborate şi predate, însoţită de lista textelor de cursuri, suporturilor de curs, de lista lucrărilor metodice – didactice elaborate la tematica cursurilor predate.

  4. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (§ 3-4 – ultimii 5 ani).

 

 

Concursul se organizează în perioda     5 iunie  – 20 iulie

 Etape:     -   depunerea dosarelor

-       convorbire

-       interviu

    

   Formular de participare la concursul pentru ocuparea postului didactic

 

 

Rezultatele finale ale concursului – 30 iulie 2018

Depunerea actelor – zilnic 900 – 1500

 

Cancelaria Universităţii „Perspectiva - INT” biroul 412 str. Alba – Iulia 75

Relaţii la telefon: 022 74-79-58, 022 92 38 50 – cancelarie

e.mail: [email protected]Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 30.10.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft