Astăzi la universitate:
Vineri, 30 Oct. 2020, 06.42
<- Principala <- Licenţă

Specialitatea: “Marketing si logistica”

 

0414.1 Marketing și Logistica

 Scopul programului Marketing și Logistica este pregătirea pentru activităţi generale de marketing, cercetări de marketing, precum şi de conducere a subdiviziuni de marketing, de vînzări sau logistică ale organizaţiilor, instituțiilor, întreprinderilor în sector public și privat.

 

Caracteristici-cheie ale programului

Durata studiilor - 3 ani învăţămînt cu frecvență, 4 ani învățământ cu frecvență redusă

Credite de studiu - 180 credite ECTS, 1 Credit ECTS -30 ore

Forma de organizare - Învăţămînt cu frecvență, învățămînt cu frecvență redusă

Condiţii de acces - admiterea la studiile superioare de licență se realizează pentru candidații deţinători ai umătoarelor diplome: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare.

Precondiţii - la programul de Licență Marketing și Logistica are acces aplicantul care deține diploma de bacalaureat diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare. Deținerea unei afaceri private este o prioritate pentru înscrierea la program.

Modalităţi de evaluare finală - Susţinerea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență compus din probă cu caracter integrator și susținerea tezei/proiectului de licență

Certificare - Diploma de licență

Titlul acordat – Licențiat în Științe economice


Oportunități de continuare a studiilor după absolvirea programului

Programe de master – nivelul 7 ISCED în domeniul Științe economice,

Programe de master – nivelul 7 ISCED în alte domenii cu acumularea creditelor suplimentare.

Programe de formare continuă pe parcursul vieții (LLL).

 

 

Pentru a face cunoștință cu programul de studii accesați:

Planul de studii al specialității cu frecvența la zi.

Planul de studii al specialității cu frecvența redusă.Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 30.10.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft