Astăzi la universitate:
Vineri, 30 Oct. 2020, 06.01
<- Principala <- Licenţă

Specialitatea: ”Servicii hoteliere, turism, agrement”


1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement

 Scopul programului este formarea competențelor generale (generice) și specicifice (profesionale) necesare pentru activitate profesională de prestare, organizare și administrare a serviciilor în industria turismului și serviciilor hoteliere, elaborarea, promovarea și realizarea produsului turistic care corespunde cerințelor consumatorului și standardelor calității.

Absolvenţii programului sunt pregătiți pentru activitate antreprenorială în industria tuirsmului și servicii hoteliere.


Caracteristici-cheie ale programului

Durata studiilor - 3 ani învăţămînt cu frecvență, 4 ani învățământ cu frecvență redusă

Credite de studiu - 180 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore

Forma de organizare - Învăţămînt cu frecvență, învățămînt cu frecvență redusă

Condiţii de acces - admiterea la studiile superioare de licență se realizează pentru candidații deţinători ai umătoarelor diplome: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare.

Precondiţii - la programul de Licență 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement are acces aplicantul care deține diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare, îndiferent de vîrstă, rasă, apartenență religioasă. Activitatea în cadrul unei structuri din cadrul serviciilor hoteliere sau în cadrul unei instituţii de stat sau private din sfera turismului și agrement este o prioritate pentru înscrierea la program.

Modalităţi de evaluare finală - Susţinerea examenului de finalizare a studiilor superioare de liecență compus din probă cu caracter integrator și susținerea tezei/proiectului de licență

Certificare - Diploma de licență

Titlul acordat – Licențiat în Servicii Publice


Oportunități de continuare a studiilor după absolvirea programului

Programe de master – nivelul 7 ISCED în domeniul Servicii Publice,

Programe de master – nivelul 7 ISCED în alte domenii cu acumularea creditelor suplimentare.

Programe de formare continuă pe parcursul vieții (LLL).

 

Pentru a face cunoștință cu programul de studii accesați:

Planul de studii al specialității cu frecvența la zi.

Planul de studii al specialității cu frecvența redusă.

Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 30.10.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft