Astăzi la universitate:
Vineri, 30 Oct. 2020, 05.44
<- Principala <- Licenţă

Specialitatea: ”Contabilitate”

 

Programul 0411 Contabilitate are drept scop pregătirea specialiştilor competenţi, capabili să realizeze activităţi contabile, control de gestiune, de audit şi de analiză a activităţii economico-financiare.

La nivel de întreprindere specialistul în domeniul 0411 Contabilitate trebuie să asigure contabilitatea operaţiunilor ce ţin de aprovizionarea cu resurse, producere, vînzare, prestarea serviciilor, salarizarea personalului, elaborarea şi prezentarea rapoartelor financiare.

 

Caracteristici-cheie ale programului

Durata studiilor - 3 ani învăţămînt cu frecvență, 4 ani învățământ cu frecvență redusă

Credite de studiu - 180 credite ECTS, 1 Credit ECTS -30 ore

Forma de organizare - Învăţămînt cu frecvență, învățămînt cu frecvență redusă

Condiţii de acces - admiterea la studiile superioare de licență se realizează pentru candidații deţinători ai umătoarelor diplome: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare 

Precondiţii - la programul de Licență 0411.1 Contabilitate are acces aplicantul care deține diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare, îndiferent de vîrstă, rasă, apartenență religioasă. Activitatea într-o întreprindere mixtă, cu capital străin, în cadrul unei organizații internaționale, sau deținerea unei afaceri private este o prioritate pentruînscrierea la program.

Modalităţi de evaluare finală - Susţinerea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență compus din probă cu caracter integrator și susținerea tezei/proiectului de licență.

Certificare - Diploma de licență

Titlul acordat – Licențiat în Științe economice


Oportunități de continuare a studiilor după absolvirea programului

Programe de master – nivelul 7 ISCED în domeniul Științe economice,

Programe de master – nivelul 7 ISCED în alte domenii cu acumularea creditelor suplimentare.

Programe de formare continuă pe parcursul vieții (LLL).

înscrierea la program.

Modalităţi de evaluare finală - Susţinerea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență compus din probă cu caracter integrator și susținerea tezei/proiectului de licență.

Certificare - Diploma de licență

Titlul acordat – Licențiat în Științe economice


Oportunități de continuare a studiilor după absolvirea programului

Programe de master – nivelul 7 ISCED în domeniul Științe economice,

Programe de master – nivelul 7 ISCED în alte domenii cu acumularea creditelor suplimentare.

Programe de formare continuă pe parcursul vieții (LLL).

 

Pentru a face cunoștință cu programul de studii accesați:

Planul de studii al specialității cu frecvența la zi.

Planul de studii al specialității cu frecvența redusă.Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 30.10.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft