Astăzi la universitate:
Luni, 25 Iun. 2018, 13.02
<- Principala <- Ciclul I Licenţă

INFORMAŢIE GENERALĂ

CICLUL I LICENŢĂ

La studii de licenţă (ciclul I) sunt înrolaţi deţinătorii diplomelor de BAC, persoanele care au absolvit ciclul liceal de studii sau colegii.

Studiile de licenţă - Ciclul I - la Universitatea “Perspectiva INT” durează şase semestre (3 ani de studii) sau opt semestre(4 ani de studii) în dependenţă de specialitate, inclusiv instruirea practică.

Pentru a obţine diploma de licenţă studenţii urmează  să susţină cu succes cursurile obligatorii şi opţionale oferite la specialitate, să susţină teza de licenţă şi să îndeplinească programul instruirii practice.

Instruirea practică se organizează în conformitate cu planul de studii al fiecărui Departament la anul  II, III sau IV de studii în dependenţă de profil. Instruirea practică este organizată în cooperare cu instituţiile de stat sau private din ţară sau de peste hotare în dependenţă de specializare. Practica este condusă de profesori din cadrul universităţii şi tuturi la locul de muncă. Instruirea practică ajută studenţii să coreleze cunoştinţele teoretice cu practica de zi cu zi în sfera activităţii lor de viitor. Rezultatele studiilor practice sunt prezentate în raporturile studenţilor pentru practică şi sunt analizate şi notate de profesori şi tutori. 

Studenţii elaborează teza de licenţă în ultimul an de studii, semestrul doi. Teza poate fi elaborată în cadrul  Universităţii Perspectiva-INT ori folosind baza altor organizaţii şi întreprinderi, dar întotdeauna cu ajutorul şi conducerea profesorilor  Departmentului respectiv de la Universitate. Lucrarea elaborată în scris acceptată de conducatorul ştiinţific se susţine oral în faţa comisiei de stat aprobată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Comisia este compusă din profesorii universităţii. Preşedintele comisiei de stat este un profesor universitar invitat de la altă universitate. Conducătorii tezelor pot fi membri ai comisiei de examinare.


 Vezi si: 

Specialităţile oferite la Ciclul I Licenta
Acte necesare pentru admitere
Burse suplimentare

 

 

Comisia de Admitere: 

Adresa: mun. Chisinau, Str. Alba Iulia 75, Universitatea „Perspectiva-Int”,  birou 203

Tel fax: (+373 22)  74-79-58, (+373 22) 74-66-31,  (+373 22) 58-92-50

  e-mail: university@perspectiva.md

 

*candidatii care vor aplica la una din specialitatile noastre, folosind formularul de Admitere online, vor fi scutiti de taxa de inregistrare la depunerea actelor.Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 25.06.2018

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or.Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 74-79-58, (+373-22) 58-92-50
Copyright 2010, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft