Astăzi la universitate:
Miercuri, 25 Apr. 2018, 09.43
<- Principala <- Licenţă
Instituţia de Învăţămînt Superior Privat
Universitatea “PERSPECTIVA-INT”

 


 

2071 Republica Moldova, or. Chişinău, str. Alba-Iulia 75 bloc 3,
tel/fax 74-79-58, e.mail: university@perspectiva.md, www.perspectiva.md

 

Concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante

 I. Profesori universitari

 Instituţia de Învăţământ Superior Privat Universitatea „Perspectiva-INT”

anunţă concurs pentru suplinirea posturilor de profesori universitari

 

     La concurs sunt admişi cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoane cu altă cetăţenie, inclusiv din ţări străine.

    Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul de ocupare a posturilor didactice în Învăţămînt Superior. Condiţii obligatorii preliminare: posedarea gradului ştiinţific şi (sau) titlului ştiinţific – didactic corespunzător, cunoaştera limbilor străine de circulaţie internaţională, cunoaşterea la nivel profesionist a limbii române, cunoaşterea tehnologiilor moderne de predare a cursurilor universitare. Priorităţi se vor acorda profesorilor şi altor specialişti cu experienţă de lucru, inclusiv predarea cursurilor universitare în limbi străine.

 

Sunt expuse concursului următoarele posturi didactice:

1. Profesor – 4, inclusiv:

Departamentul Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Umanistice – 1

Departamentul Drept – 1

Departamentul Ştiinţe Economice – 1

Departamentul Arte şi Design – 1

 

2. Conferenţiar universitar – 19, inclusiv:

Catedra Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Umanistice – 3

Catedra Limbi moderne – 1

Catedra Drept – 3

Catedra Economie – 2

Catedra Bussines şi Administrare – 2

Catedra Finanţe şi Bănci – 2

Catedra Turism şi Servicii Hoteliere – 3

Catedra Arte şi Design – 3

 

3. Lector superior, doctor în ştiinţe – 13, inclusiv:

Departamentul Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Umanistice – 2

Departamentul Drept – 3

Departamentul Economie – 4

Catedra Turism şi Servicii Hoteliere – 3

Departamentul Arte şi Design – 1

 

4. Lector universitar, doctor în ştiinţe, magistru – 4, inclusiv:

Catedra Limbi moderne – 4

 

II. Profesori de liceu

     Se anunţă concurs la locurile vacante – pentru profesori de liceu (clasele X-XII) cu predare în limba română, limba rusă, limbi moderne de circulaţie internaţională la profilul:

-         umanist

-         real

-         arte

 

şi pentru specialişti în domeniile:

-         organizarea activităţii extraşcolare ,

-         pedagog – psiholog în liceu.

     Condiţii obligatorii – studii superioare pedagogice de bază la disciplinile de predare, cunoaşterea la nivel profesional a limbii române.

     Priorităţi – profesori cu experienţă, profesori cu grade ştiinţifice, profesori cu grade didactice, masterat la specialitate, cunoaştere a limbilor moderne de circulaţie internaţioanlă.

 

III. Specialişti pentru activitate administrativă - didactică

     Se anunţă concurs la suplinirea locurilor vacante în activitate administrativă – didactică universitară, - pentru specialişti în domeniile:

-         limbi moderne

-         relaţii publice

-         tehnologii informaţionale

-         secretariat şi birotica

-         bibliografie

Priorităţi – persoane cu experienţă de muncă în domeniu, cu grade ştiinţifice, grade didactice, masterat.

 

IV. Specialişti cu activitate în cumul de funcţii

Sunt invitaţi de a participa în condiţii de cumul de funcţii specialişti de înaltă calificare pentru predarea unor cursuri universitare speciale la masterat în domeniile:

-       jurisprudenţă

-       economie

-       ştiinţe umanistice

-       relaţii internaţionale

-       managment

-       istoria şi teoria culturii

-       tehnologii informaţionale

 

V. Specialişti şi persoane juridice pentru activitate în parteneriat

    Sunt ivitaţi de a participa în condiţii de parteneriat în activitatea universitară specialişti şi persoane juridice pentru desfăşurarea activităţilor de formare a locurilor de muncă, ridicarea calificării specialiştilor, organizarea instruirii continue, acordarea serviciilor hoteliere şi cazare ş.a.

 

 

     Solicitanţii vor depune dosarul la secretarul comisiei de concurs şi concomitent cu depunerea dosarului vor completa formularul de concurs – parte componentă a documentului concursantului.

Dosarul trebuie să conţină:

  1. Copiile diplomelor de studii cu anexele respective ale diplomelor pentru grade ştiinţifice şi certificatele de conferire a titlurilor ştiinţifice – didactice.
  2. CV- europass  desfăşurat cu anexe respective şi fotografie curentă 3x4 cm.
  3. Lista cursurilor elaborate şi predate, însoţită de lista textelor de cursuri, suporturilor de curs, de lista lucrărilor metodice – didactice elaborate la tematica cursurilor predate.
  4. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (§ 3-4 – ultimii 5 ani).

 

 

Concursul se organizează în perioda

     20 iunie  – 20 iulie

 

Etape:     -   depunerea dosarelor

-       convorbire

-       interviu

    

   Formular de participare la concursul pentru ocuparea postului didactic

 

 

Rezultatele finale ale concursului – 30 iulie 2016

Depunerea actelor – zilnic 900 – 1500

 

Cancelaria Universităţii „Perspectiva - INT” biroul 412 str. Alba – Iulia 75

Relaţii la telefon: 022 74-79-58, 022 746631 – cancelarie

022  74-79-69 – anticamera

e.mail: university@perspectiva.mdSondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 25.04.2018

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or.Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 74-79-58, (+373-22) 58-92-50
Copyright 2010, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft